008002100235phone

Центърът за оторизация на щети гарантира бърз и надежден, напълно професионален анализ и обективно решение по отношение на всяко искане, направено от квалифицирани и опитни специалисти. Удовлетворението на Клиентите е наш приоритет и защитата на интересите ви.

Центърът за оторизация на щети WAGAS се състои от опитни професионалисти работещи за Клиентите в Австрия, България, Чехия, Гърция, Хърватия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Унгария и Русия. Собственият софтуер поддържа скоростта и ефективността на процеса за вземане на решение и изплащане на обезщетението и позволява да се ползва от опита от всеки поддържан случай.

Процес на ликвидация на щета
по примера на застраховката за удължена гаранция

времетраене: до 45 минути

1.

авария на превозно средство

2.

репатриране на превозното средство до ремонтна работилница (оторизиран сервиз)

3.

контакт по телефона или чрез електронна поща с Оторизирания център за щети

4.

уведомление за щета от Клиента или ремонтна работилница (оторизиран сервиз) до Оторизирания център за щети

5.

определение на обхват на авария – евентуална верификация на обхвата от независимия оценител

6.

определение на отговорността за застрахователно събитие

7.

оторизация на ремонт (или частична оторизация/ или отказ на оторизацията)

8.

ремонт на превозното средство

9.

изпращане на фактура за ремонт и пълномощно за изплащане на обезщетението до Центъра за оторизация на щети

10.

изплащане на обезщетението съгласно оторизацията

11.

решение за изплащане на обезщетение

Професионалната и бърза ликвидация на щетите означава издаване на решение за оторизация на щета до 1 час при обикновени дела и при сложни въпроси до 24 часа.

go to top