008002100235phone

WAGAS (Център за управление на застрахователните продукти) има седалище в Полша и управлява застрахователни продукти в Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Словения. Ние предлагаме пълно обслужване на продукти в различни държави, от продажби до ликвидация на щета.

Гарантираме:

  • достъп до най-големия застрахователен пазар на Лойдс,
  • атрактивни и конкурентни ставки за застраховки,
  • собствена онлайн система за издаване на полици и уведомления за щети,
  • ефективна оторизация на щети и сигурно изплащане на обезщетение,
  • обучение за продукти и продажби за нашите Партньори,
  • конкурси за продажби и програми за лоялност за нашите Партньори и техните служители/сътрудници.
Map

Държави, в които действаме

Coverholder Lloyd's

Lloyd's Polska Sp. z o.o. (акционерно дружество) е генералният представител на Лойдс и на мрежата от представители на Застрахователното дружество, тоест официални представители на Лойдс в Полша. WAGAS като официалният представител на Лойдс е регистриран под номер 109423YYU и е един от най-значимите и единствен с такъв широк достъп до застрахователния пакет за индивидуални и институционални клиенти.

Официалните представители на Лойдс са бизнес представители на Лойдс. С подходящо пълномощно, те поемат от тяхно име застрахователния риск. В Полша официалните представители на Лойдс притежават статус на застрахователни агенти и са регистрирани в регистъра на Комисията за финансов надзор (KNF).

Лойдс Полша (Lloyd's Polska) поддържа и контролира дейността на полските официални представители на Лойдс, улеснява достъпа и сътрудничество с Лойдс на полските брокери, подкрепя застрахователите и брокерите на Лойдс в развитието на сътрудничеството с полския пазар.

go to top