+48 22 860 04 80phone

Centrum Autoryzacji Szkód zapewnia szybką i niezawodną, całkowicie profesjonalną analizę i obiektywną decyzję w sprawie każdego roszczenia wykonaną przez wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów. Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem i ochroną Twoich interesów.

Centrum Autoryzacji Szkód WAGAS składa się z doświadczonych profesjonalistów działających na rzecz Klientów w Austrii, Bułgarii, Czechach, Grecji, Chorwacji, Polsce, Rumunii, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech i w Rosji. Autorskie oprogramowanie wspiera szybkość i skuteczność procesu decyzyjnego i wypłaty odszkodowania oraz pozwala czerpać doświadczenia z każdej obsługiwanej sprawy.

Proces likwidacji szkód
na przykładzie ubezpieczenia przedłużonej gwarancji

czas trwania: do 45 min

1.

awaria pojazdu

2.

holowanie pojazdu do ASO

3.

telefoniczny lub mailowy kontakt z Centrum Autoryzacji Szkód

4.

zgłoszenie szkody przez Klienta lub ASO do Centrum Autoryzacji Szkód

5.

ustalenie zakresu awarii – ewentualna weryfikacja zakresu przez niezależnego rzeczoznawcę

6.

ustalenie odpowiedzialności za szkodę

7.

autoryzacja naprawy (lub częściowa autoryzacja/lub odmowa autoryzacji)

8.

naprawa pojazdu

9.

przesłanie faktury za naprawę i upoważnienia do wypłaty odszkodowania do Centrum Autoryzacji Szkód

10.

wypłata odszkodowania zgodnie z autoryzacją

11.

decyzja o wypłacie odszkodowania

Profesjonalna i szybka likwidacja szkody oznacza wydanie decyzji dotyczącej autoryzacji szkody do 1 godziny w przypadku spraw prostych, a w przypadku spraw skomplikowanych do 24 godzin.

go to top