+421 233 527 889phone

Po totálnej škode na vozidle, ku ktorej došlo v následku autonehody, krádeže či požiaru, poistenie GAP kryje rozdiel medzi jeho trhovou hodnotou v okamihu totálnej škody a cenou nového vozidla, ktorá je uvedená na jeho nákupnej faktúre alebo poistke havarijného poistenia.

Poistenie je ponúkané v niekoľkých variantoch. GAP zaisťuje plnú ochranu proti poklesu hodnoty vozidiel na dobu až piatich rokov (týka sa nových aj ojazdených vozidiel) a umožňuje nákup rovnakého vozidla ako to, ktoré bolo zničené alebo odcudzené (týka sa nových vozidiel). Poistnú ochranu možno dojednať v prípade osobných vozidiel, dodávok, nákladných vozidiel a prívesov, motoriek, poľnohospodárskych a lesných vozidiel.

Zoznámte sa s podrobnosťami našej ponuky

GAP s faktúrou a Kasko
Pre koho?Nové a ojazdené vozidlá do 5 rokov, o hodnote do 126 000 EUR
Poistná suma12 600 EUR a 21 000 EUR
Poistná doba36 / 48 alebo 60 mesiacov
Výhody / Poistné plneniePoistné plnenie kryje rozdiel medzi trhovou hodnotou vozidla v okamihu totálnej škody a jeho cenou na nadobúdacej faktúre / poistke havarijného poistenia.
Materiály na stiahnutie
go to top